NOFO SY FANAHY

« Fa ny nofo manohitra ny Fanahy, ary ny Fanahy manohitra ny nofo; ary mifanohitra izy roroa, mba tsy hahazoanareo manao izay zavatra tianareo. » Galatiana 5:17 Noharian’Andriamanitra ny tenantsika, ary ao amin’izany tenantsika izany avokoa na ny nofo, na ny fanahy, na ny aina, na ny saina…. Samy manana ny filàny avokoa ireo. Eo amin’ity Eepistily […]