HIANAREO ATO AMIKO

« Amin’izany andro izany dia ho fantatrareo fa Izaho ao amin’ny Raiko, ary hianareo ato amiko, ary Izaho ao aminareo. » Jaona 14:20 Zava-dehibe tokoa ny hahafantarana fa Jesosy ao amin’ny Rainy. Mampianatra ny fifandraisan’ny Zanaka sy ny Ray izany. Izay raisintsika avy amin’i Jesosy dia raisintsika avy amin’ny Ray, satria Jesosy dia ao amin’ny Ray. Ary […]