NY FAHAMARINANAREO

« Fa lazaiko aminareo: Raha tsy mihoatra noho ny an’ny mpanora-dalàna sy ny Fariseo ny fahamarinanareo, dia tsy hiditra amin’ny fanjakan’ny lanitra mihitsy ianareo. » Matio 5:20 Ny fanatanterahana ny lalàna na ny tsy fanatanterahana ny lalàna no maha-marina ny olona iray na tsy maha-marina azy araka izany lalàna izany. Ny fahamarinana resahin’ny bokin’ny Matio eto dia […]