NY FIRENENTSIKA

juin 25, 2018

«raha ny oloko izay nantsoina tamin’ny anarako no ho avy hanetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin’ny ratsy fanaony, dia hihaino any an-danitra Aho ka hamela ny helony ary hanasitrana ny taniny.»
(2Tantara 7:14)

Publicités

MAHAY MITONDRA NY FAHALEMENTSIKA

juin 25, 2018

« Fa isika tsy manana mpisoronabe izay tsy mahay miara-mitondra ny fahalementsika, fa Izay efa nalaim-panahy tamin’ny zavatra rehetra tahaka antsika kanefa tsy nanana ota. » Hebreo 4:15

Fampaherezana lehibe ho an’ny olona ny nahatongavan’i Jesosy ho olona, hita maso, azo notsapain-tànana ary nahatsapa ny fifaliana, indrindra ny fahoriana izay manjo ny olombelona. Nalaim-panahy tokoa Jesosy Kristy. Ary tena nihatra taminy ny faran’izay mafy. Inona no tombony ho antsika amin’izany. Fantatr’i Jesosy tsara ny fanaintainana manjo antsika. Raha noana isika, fantatr’i Jesosy koa io hanohanana manjo antsika io. Izay rehetra manjo antsika dia tsapan’i Jesosy tsara. Misorona ho antsika Izy. Hainy ny mitondra izany eo amin’ny Ray. Tsy hain’ olombelona entina ny fahoriana nihatra taminy. Ny fahotan’izao tontolo izao no nentiny. Tsy nanota Izy: tena Andriamanitra Izy ka araka an’Andriamanitra ny fifonany ho antsika. Koa raha hino ary ianao, dia ho hitanao ny voninahitr’Andriamanitra.

Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.