SAMBATRA IZAY VOASARONA NY FAHOTANY

« Ary Abrahama nino an’Andriamanitra, ka dia nisaina ho fahamarinany izany. » (Romana 4:3b) Ny olona tsy mandika lalàna no lazaina hoe marina. Mahagaga anefa eto amin’ity andininy ity fa ny finoan’i Abrahama an’i Jehovah dia nisaina ho fahamarinany. Ao amin’ny Salamo 32:1 dia hoe: «Sambatra ny olona izay voavela ny helony sy voasarona ny fahotany». Jehovah […]