MAHAY NY ZAVATRA REHETRA JEHOVAH

« Sambatra izay hihinan-kanina ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra » Lioka 14:15 Raha nampianatra ilay nanasa Azy Jesosy dia hoy Izy: Raha manasa olona hisakafo ianao dia aza izay olona afaka mamaly izany aminao no asainao fa ny malahelo, ny kilemaina, ny mandringa, ny jamba,…dia ireo olona izay tsy afaka manasa anao hisakafo sy ireo olona tsy manan-kavaly aminao. […]