MAFANA, MANGATSIAKA, MATIMATY

« Fantatro ny asanao, fa tsy mangatsiaka na mafana hianao; aleoko ho mangatsiaka na ho mafana hianao. Fa satria matimaty hianao ka tsy mafana na mangatsika, dia efa aloan’ny vavako hianao. » Apokalypsy 3: 15-16 Jesosy mampanoratra an’i Jaona ny hafany ho an’ny fiangonana any Laodikia. Jesosy velona, Jesosy maty ary tsy nijanona tamin’ny fahafatesana fa nandresy […]