AOKA TSY HANAVESATRA NY HAFA

« Eny, mamehy entana sady mavesatra no sarotra entina izy ka manainga izany eo amin’ny soroky ny olona, nefa ny tenany tsy mety manetsika izany na dia amin’ny ratsan-tànany anankiray aza. » Matio 23:4 Ny fariseo no tian’i Jesosy ambara eto. Jesosy mampianatra ny amin’ny tsy mety amin’ny fomban’ny fariseo. Tia mijery ny hafa, ary fisehoana ivelany […]