MIAMBENA, AORENO TSARA IZAY SISA SAIKY MATY

« Tsarovy ny amin’ny nandraisanao sy ny nandrenesanao, ary tano mafy, ka mibebaha. » Apokalypsy 3:3a Ny fahavarimbarianana, ny tsy firaharahiana, ny fanadinoana,..sns dia mahatonga antsika hanamaivana ny fisian’ny fahasoavana efa noraisintsika, ka very izany fahasoavana izany ny hiafarany. Mandalo eo ambany masontsika ny Tenin’Andriamanitra, toriana amintsika ny toriteny kanefa ny saina variana mieritreritra zavatra hafa. Ny […]