TSY MANDRAFY AN’ANDRIAMANITRA

« Ary mamaly miharihary izay mandrafy Azy amin’ny fandringanana azy; tsy hitaredretra Izy ny amin’izay mandrafy Azy, fa hamaly azy miharihary. » (Deotornomia 7:10) -Ny tsy fandrafiana an’Andriamanitra: 1- Tsy fanaovana andriamani-kafa: Mivantana: ny fiantsoana na fahatokiana fanahy hafa hitondra fitahiana dia fandrafiana an’Andriamanitra. Hoy ny teniny hoe: «tsy misy andriamanitra eto amiko.» (Deotornomia 32:39b) Ankolaka: mahatoky […]