NY FAHEFANA

« Aoka ny olona rehetra samy hanaiky ny fahefana lehibe. Fa tsy misy fahefana afa-tsy izay avy amin’Andriamanitra; fa izay misy dia voatendrin’Andriamanitra. » (Romana 13:1) Jesosy dia nanaiky ny fahefana ka nandoa ny antsasaky ny sekely anjara adidiny. Tsy Izy tenany ihany anefa fa ny olony koa. Miantoka ny tenany sy ny olony Jesosy. Amin’ny maha […]