ANDRIAN’NY FIADANANA

« Fa Zaza no teraka ho antsika, Zazalahy no omena antsika. Ary ny anarany atao hoe: … Andrian’ny fiadanana ». (Isaia 9:5a) Teny manambara an’i Jesosy Kristy na dia mbola any amin’ny Testamenta Taloha aza ny hoe: Andrian’ny fiadanana. – Andrian’ny fiadanana: Mpanjaka nefa zaza. Tsy manantsiny. Vao mitsidika ny Krismasy sy ny hira krismasy dia efa […]