SADY MPANOTA NO MARINA

« Ary tsy ketraka izahay; fa na dia mihalevona aza ny toetray ivelany, dia avaozina isan-andro isan-andro kosa ny toetray anaty. » (II Korintiana 4:16) Amin’ny fomba hafa no hijerena ity andininy ity, dia amin’ny fijery ny finoana ny mpanamarina antsika na dia mpanota aza. Tsy amin’ny fijery hoe: hery azontsika ampiasaina ny fanamarinana maimaimpoana, fa Andriamanitra […]