TAFIO-DRIVOTRA

« Ary, indro, nisy tafio-drivotra mafy tonga tamin’ny ranomasina, ka dia nila ho voasafotry ny alon-drano ny sambokely; fa Izy natory. » Matio 8:24 Nanaraka an’i Jesosy an-tsambokely ny mpianatra. Ireto toe-javatra telo ireto no homarihintsika: Voalohany dia ny fisian’ny tafio-drivotra mafy: Tsy mandeha ho azy ny fanarahana an’i Jesosy. Aoka ho vonona hiatrika ny zava mitranga […]