AZO VONOINA VE NY FANAHY AO ANATY?

« Aza mamono ny Fanahy. » 1 Tesaloniana 5:19 Teo amin’ny fiterahan’ny rano sy ny Fanahy antsika isika no nahazo ny maha zanak’Andriamanitra antsika. Izay nateraky ny nofo dia nofo, ka na dia zaza aza dia nofo ihany satria nateraky ny nofo. Ny rano sy Fanahy miaraka no batisa iterahan’Andriamanitra antsika. Manomboka eo no velona ao anatintika […]