FAHASOAVANA SA ASA

« Tsy mahazo manao izay tiako amin’ny ahy va aho? Ratsy va ny masonao, satria tsara aho? Dia toy izany, ny farany ho voalohany, ary ny voalohany ho farany.. » (Matio 20:15-16) Ny famonjena antsika dia fahasoavana, omena antsika maimaimpoana fa tsy avy amin’ny asa. Famonjena azo avy amin’ny fandraisana an’i Jesosy Kristy amin’ny batisa amin’ny anaran’ny […]