SAROBIDY NY FOTOANA

« Mba tsy handanianareo ny andro sisa iainanareo amin’ny nofo araka ny filàn’ny olona intsony, fa araka ny sitrapon’Andriamanitra. » (I Petera 4:2) Ny Fanahy Masina miasa ao ampontsika no mahatonga antsika hanana fo nofo, tsy ho mafy tahaka ny vato, ka mampahafantatra antsika ny sitrapon’Andriamanitra. Fa hoy ny Soratra Masina: “Dia homeko fo iray izy, ary […]