NY ZAVATRA REHETRA DIA HAIN’ANDRIAMANITRA.

« Dia nandray ny mofo Jesosy; ary rehefa nisaotra, dia nizara izany tamin’izay nipetraka hihinana Izy; ary hazandrano koa araka izay nilainy. » Jaona 6:11 Onena ny olona Jesosy. Manetry tena Izy ka maka ny toerana maha olona Azy. Na dia Andriamanitra aza Jesosy dia tsapany ny hamafin’ny hanoanana eo amintsika. Te hitsinjo antsika Izy. Misy tsy […]