NY FANAHY MASINA MIADY AMIN’NY FANAHY RATSY

« Jesosy namoaka demonia moana. Ary rehefa nivoaka ny demonia, dia niteny ilay moana. » Lioka 11:14 Ny demonia dia fanahy ratsy. Mitondra aretina maro samy hafa izy, ary moana no aretina entiny eto. Mampahory antsika ny demonia (cf Mat 15:22) Noho izy mpampahory ny olona dia tsy maintsy avoaka tsy hitoetra ao anatintsika: tenin’i Jesosy mihitsy […]