NY FANOAVANA MARINA NY TENY

« Aoka anie ho tonga amiko araka ny teninao. » Lioka 1:38 Anjely tonga miresaka aminao: tsy mahazatra izany ary tsy mahagaga raha natahotra i Maria. Hoy ilay anjely: aza matahotra. Fanahiana sy tahotra no mahazo antsika rehefa zavatra tsy mahazatra no mitranga. Mampitony antsika amin’izany Andriamanitra. Misy tenin’Andriamanitra tonga amintsika ve eo amin’ny toe-javatra izay tena […]