MPANAKARENA VERY, MAHANTRA VOAVONJY, MARINA VE?

« Fa fahasoavana no namonjena anareo amin’ny finoana, tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin’Andriamanitra! » (Efesiana 2:8) Fanontaniana miverina matetika ao antsaintsika izany, indrindra noho ny tantara ao amin’ny Soratra Masina ny amin’i Lazarosy mahantra ferena sy ilay mpanankarena. Lazarosy any amin’ny fiainana mandrakizay, ilay mpanana kosa very, may any amin’ny helo. Araka ny Teny […]