NY FAHOMBIAZAN’NY OLON’ANDRIAMANITRA?

« Ary rehefa nataony izany, dia nahazo hazan-drano be dia be izy ka efa nisy triatra ny haratony. » Lioka 5:6″ – Manaraka an’i Jesosy: Tokony hanaraka an’i Jesosy ny olon’Andriamanitra; I Petera rehefa avy nanarato naharitra ela, efa afa-po tsy nahazo hatramin’ny alina, kanefa nandeha nanaraka an’i Jesosy nanarato ihany. – Tsy mandeha amin’ny herin’ny tena […]