Ny anarany ataonao hoe Jesosy.


Perikopa: (Jaona 1:29-34)

« …Fa Izy no hamonjy ny olony ho afaka amin’ny fahotany. » (Matio 1:21b)

Jesosy, Andriamanitra hamonjy ny olony (voambolana fampiasa amin’i Jehovah sy ny Isiraely). Indro ny Zanak’ondrin’Andriamanitra Izay manaisotra ny fahotan’izao tontolo izao. Ny fahotana dia mampahory ny olona, mampiraviravy tanana. Manalemy ny lohalika. Mampahareraka ny fo. Na izany aza Jehovah dia mitondra famaliana: Izy no ho avy hamonjy. Hampahiratina ny mason’ny jamba. Hampahaladiana ny sofin’ny marenina. Hitsambikina ny mandringa. Hihoby ny moana! Hiboiboika any an-efitra ny rano. Misy fiantraikany tsara hatramin’ny tontolo hiainana ny fanesoran’i Jesosy ny fahotàna. Raha mba mahatsiaro ny tenanao hianao, mba ilainao ve izany rehetra izany? Atolory an’i Jesosy ary ny fahotanao rehetra. Hoy ny teny hoe: «Izay manafina ny fahotany tsy ambinina fa izay mitsotra ka mahafoy azy no hahazo famindram-po» (Ohabolana 28:13). Hoy ny epistily (1Jaona1:1-9) «Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marina Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin’ny tsy fahamarinana rehetra.» Aoka isika hanetri-tena sy hifona amin’Andriamanitra noho ny fahotantsika. Indro ny Zanak’ondrin’Andriamanitra Izay manaisotra ny fahotan’izao tontolo izao. Ekeo Izy. Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA ‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’ Tél: 034 91 435 00 / E-mail : lhmmada@gmail.com Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia manorata eto ambany. Misaotra indrindra tompoko.

Publié par filazantsaramada

Feon'ny Filazantsara

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :