NY MOFON’ANDRIAMANITRA


«Ny Raiko no manome anareo ny tena mofo avy any andanitra. Fa ny mofon’Andriamanitra dia Ilay midina avy any an-danitra ka manome fiainana ho an’izao tontolo izao.» (Jaona 6:32b-33)

Ny hanoanana no mariky ny tsy fahampian-tsakafo, ary raha tena maharitra izany dia mety hitarika fahafatesana. Raha toa ka lalim-paka loatra izany tsy fahampiana izany dia tsy mitombo ara-dalàna ny olona tsy ampy sakafo. Raha notarihin’i Jehovah Andriamanitra ho amin’ny fahafahana ny zanak’Isiraely dia tsy tonga dia fahasambarana avy hatrany no natrehiny fa nisy ihany ny zava-tsarotra toy ny nampandehanana azy tany an’efitra, ary dia niatrika ny hanoanana sy ny hetaheta. Raha nisy àry ny olana, ka nahatsiaro an’Ilay Andriamanitra nitondra azy izy ireo, dia indro kosa izany Andriamanitra izany nitondra vaha olana: raha nanopy ny masony tamin’ny efitra ny zanak’Isiraely dia kivy, raha nahatsiaro ny Tompony kosa izy dia nandatsahan’ny Tompo Andriamanitra mofo avy any an-danitra izy ireo, ary tsy mofo ihany fa teo koa ny hena. Tsy nampoizina tokoa izany vaha olana izany raha ny maha olona, fa izany no maha Andriamanitra hafakely an’i Jehovah. Amin’izao androntsika izao, dia indro ny aizina manarona ny tany, aizina mampihorohoro itadiavana vaha olana etsy sy eroa. Ny ankabiazan ny olona anefa dia manantena famonjena avy amin’ny tendrombohitra, izay anambarana ny zavatra eto amin’izao tontolo izao, azo heverina ho lehibe ka azo angatahina famonjena. Fa ny famonjena ny olon’Andriamanitra kosa dia avy amin’i Jehovah. Ny aizina misy ankehitriny dia vokatry ny faharatsian’ny olona, ny tsy fahatahorana an’Andriamanitra, ny fanaovana Andriamani-kafa ka very ilay fitiavana an’Andriamanitra mpamorona. Indro Andriamanitra , mbola manome vaha olana: Ilay mofo midina avy any andanitra! Ary ny entin’izany mofo izany dia tsy ny fahavokisana ara-nofo ihany fa fiainana ho an’izao tontolo izao: Fiainana mandrakizay! Ankehitriny, raha norebireben’i Satana tamin’ny vahaolana toa mety, toa azo antoka nefa vaha olana mangidy fara, ary mitarika ho any amin’ny fahaverezana mandrakizay, handeha isika hitodika amin’Ilay Jehovah Andriamanitra efa namorona antsika, ka mbola tia antsika ary manome antsika fiainana mandrakizay: andeha ho raisintsika Ilay fanomezana lehibe: dia Ilay mofon’aina midina avy any andanitra. Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA ‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’ Tél: 034 91 435 00 E-mail : lhmmada@gmail.com Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia manatona na antsoy ny Feon’ny filazantsara. Misaotra indrindra.

Publié par filazantsaramada

Feon'ny Filazantsara

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :