MIANDANY AMIN’IZAY MINO AZY ANDRIAMANITRA.


« Dia hoy i Maria: inty ny ankizivavin’ny Tompo; aoka ho tonga amiko araka ny teninao. Dia nandao azy ilay anjely. » (Lioka 1:38)

Jehovah Andriamanitra dia miteny amintsika olombelona amin’ny alalan’ny zavaboahary sy ny asany rehetra. Eto Izy dia miteny amin’i Maria tamin’ny alalan’ny anjely nirahiny, izay mampahafantatra ny teny fikasana omen’i Jehovah an’i Maria. Ny teny fikasana dia «hitoe-jaza izy na dia mbola virijiny aza»: «ny Fanahy Masina ho tonga aminao ary ny Avo Indrindra no hanaloka anao» (Lioka 135). Nino Maria! Na dia tsy fantany aza izay lazain’ilay anjely, na dia tsy azony an-tsaina aza ny ambaran’ilay anjely dia nino ihany izy: «Inty ny ankizivavin’ny Tompo; aoka anie ho tonga amiko araka ny teninao» (Lioka 1:38). Sarotra inoana, nefa nino ihany izy. Ary mbola nampiany fanolorantena izany finoany izany. Inty ny ankizivavin’ny Tompo. Ilay anjely niteny hoe: « tsy misy tsy ho tanteraka ny teny rehetra nataon’Andriamanitra. » Dia mbola nino izany ihany i Maria. Aoka anie ho tonga amiko araka ny teninao. Tsy fanekena ihany fa tena faniriana koa: Aoka anie ho tonga amiko araka ny teninao. I Abrama izay lasa Abrahama koa dia nasain’i Jehovah niala tamin’ny taniny sy ny havany ary ny tranon-drainy. «Mandehana miala amin’ny taninao sy ny havanao ary ny tranon-drainao hankany amin’ny tany izay asehoko anao» (Genesisy 12:1). Asain’i Jehovah miala amin’izay rehetra azony ianteherana, izay tiany, izay nahazatra ary handeha amin’izay tany tsy fantatra, fa Jehovah ihany no mahafantatra: Tany izay asehoko anao. Nino sy nahatoky an’i Jehovah i Abrahama ka nandeha. Jehovah no miantoka: hitahy izay manisy soa anao Aho, fa hanozona izay manozona anao. Miandany amin’izay mino Azy Jehovah Andriamanitra. Tsy hisy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon’Andriamanitra. Tanteraka tamin’i Abrahama sy i Maria tokoa izay teny nolazain’i Jehovah azy ireo. Fantatsika ny tantara fa tanteraka ny Tenin’i Jehovah. Teraka Ilay Mpamonjy ary Izy no nitondra ny Famonjena ho an’izao tontolo izao, Izy no hitahiana ny firenena rehetra ambonin’ny tany. Isika izay mandre ny Teny ankehitriny koa dia isan’izay mahazo ny teny fikasana, ka hiteny amin’ny Tompo hoe: inty aho ry Tompo, aoka anie ho tonga amiko araka ny teninao. Hanaiky ny andraikitra rehetra izay omen’ny Tompo. Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA ‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’ Tél: 034 91 435 00 E-mail : lhmmada@gmail.com Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia antsoy ny ‘FEON’NY FILAZANTSARA’. Misaotra indrindra tompoko.

Publié par filazantsaramada

Feon'ny Filazantsara

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :