NY FANOMPOANTSIKA


« Raha misy olona manompo Ahy, dia aoka izy hanaraka Ahy, ary izay itoerako dia ao koa no itoeran’ny mpanompoko; raha misy olona manompo Ahy, dia hankalaza azy ny Ray. » (Jaona 12:26)

Amin’izao fetin’ny Sampan-drofia izao, dia izao teny izao no teny ho antsika. Fotoana hiatrehana Paska, izay nanoloran’ny Tompo ny ainy teo amin’ny hazo fijaliana ary indrindra ny nitsanganany tamin’ny maty. Ny làlana nodiavin’i Jesosy dia ny làlan’ny fanetren-tena: Izy na dia nanana ny endrik’Andriamanitra aza, dia tsy nataony ho zavatra hofikirina mafy ny fitoviana amin’Andriamanitra, fa nofoanany ny tenany tamin’ny nakany ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin’ny olona, ary nanaiky ny ho faty tamin’ny hazo fijaliana. Ny nanekeny izany làlana fisoronana izany no nanandratan’Andriamanitra Azy ho amin’ny toerana ambony indrindra. Ny fanompoana ho antsika kosa, dia ny fanarahana Azy, ny làlana izay nodiaviny, ary ny tsy hamikirantsika mafy izay rehetra heverintsika ho ambony, ka hofoanantsika ny manelanelana antsika amin’ny Tompo dia ny tsy fanomezantsika Azy ny fontsika, ka mety ho ny ampahany kely fotsiny ihany; hoy Izy: «anaka, atolory Ahy ny fonao» (Ohabolana 23:26) Ekeo ny hanafoanan’Andriamanitra ny filàna rehetra tsy araka ny sitrapony, ka tsy isika intsony no velona fa Kristy no velona ao anatintsika. Nohombohana teo amin’ny hazo fijaliana miaraka amin’i Kristy ny fahotantsika rehetra, niara nalevina tamin’i Kristy ny fahotantsika rehetra, ka hiara hitsangana aminy kosa amin’ny andro fahatelo. Ny fanolorana ny aina dia i Kristy no nanolotra ny ainy, fa ny fitsanganana dia Andriamanitra no nanangana Azy tamin’ny maty. Koa raha manaiky ny hamonoana ny fahotantsika rehetra miaraka amin’i Kristy isika, dia Andriamanitra no hanatanteraka ny fananganana antsika amin’ny fahatesana, ka asany ny fanaovàna antsika ho olombaovao. Ny batisa dia manambara ny fahafatesana sy fanadiovana, ary avy eo dia ny fananganan’Andriamanitra antsika ho olombaovao. I Kristy irery no tsy nanana ota, fa na zaza (nandova ota, notorotoronina tamin’ny ota, Salamo faha 51: 5 na dia ny zaza aza) na olona lehibe dia mila an’izany fanavaozan’Andriamanitra izany avokoa. Io fananganana amin’ny maty io, na io fanavaozana io dia fankalazan’Andriamanitra ny Zanaka, ary voalaza eto koa fa hankalaza ny mpanompo manompo Azy koa Izy. Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA ‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’ Tél: 034 91 435 00 E-mail : lhmmada@gmail.com Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia manatona ny Feon’ny Filazantsara. Misaotra indrindra tompoko.

Publié par filazantsaramada

Feon'ny Filazantsara

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :