FIADANANA HO ANAREO.


« Ary raha mbola nilaza izany izy, Jesosy nitsangana teo afovoany ka nanao taminy hoe: Fiadanana ho anareo. Dia taitra sady raiki-tahotra izy, satria nataony fa nahita matoatoa izy Nefa hoy Jesosy taminy: nahoana no taitra hianareo? Ary nahoana no miahanahana ny fonareo? Izahao ny tanako sy ny tongotro, fa Izaho no Izy; tsapao Aho, ka jereo, fa ny matoatoa tsy manana nofo sy taolana, tahaka izao ahitanareo Ahy izao. » (Lioka 24:36-39)

Maty ny Tompo ka nalevina. Nitsangana tamin’ny maty, tamin’ny andro fahatelo araka ny Soratra Masina, ary dia niaraka tamin’ny mpianatra roa lahy ho any Emaosy, niseho tamin’ny mpianatra iraika ambin’ny folo lahy rehefa avy nitantaran’ireo roa lahy ho any Emaosy ny zava niseho taminy. Teo Jesosy, nitsangana teo afovoany, ary nanonona hoe: Fiadanana ho anareo. Feno tebiteby sy tahotra ny mpianatra satria Ilay mpiandry nianteherana dia novonoin’ny fahavalo, ary mbola tsy nahafantatra izy ireo fa nitsanagana tokoa ny Tompo. Diso fanantenana izy ireo satria ilay mpampianatra mpitarika azy ireo no maty, tsy ho hita intsony, ka na dia ny hiseho amin’ny olon-kafa aza dia nahafeno tahotra. Ary ireto mpianatra nivory ireto dia mbola niafina. Te hampahery ireo mpianatra Jesosy, ary izany no nisehoany taminy. Nasainy notsapaina ny tanany sy ny tongony fa tena Jesosy, olombelona sy nofo io. Fantantsika fa ny antony nandefasana an’i Jesosy ho tonga nofo tety an-tany dia ny hamitrana ny fihavanana amin’ny olombelona sy Andriamanitra. Natao ho tonga nofo Jesosy mba ho foana ny elanelana. Ny olona mandray ny fampihavanana nentin’i Kristy dia tonga zanak’Andriamanitra, iray tampo aminy, tonga rahalahainy, ary dia voalaza fa miara-mandova Aminy. Tsy nofo ihany anefa Jesosy fa Fanahy koa, satria afaka manjavona, afaka miditra amin’ny trano mihidy. Sady tena olombelona Izy, no tena Andriamanitra. Koa na ny tahotra na ny tebiteby dia ho lasa, ary izany no hanononan’ny Tompo eto hoe: Fiadanana ho anareo. Ny Tompo koa dia te hanonona ny Fiadanana ho antsika. Andeha isika handini-tena. Raha tena mandray ny fananganana ho zanaka marina isika dia ho tanteraka amintsika izany tso-drano lehibe izany: Fiadanana ho anareo.

FEON’NY FILAZANTSARA ‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’ Tél: 034 91 435 00 E-mail : lhmmada@gmail.com Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia manatona ny Feon’ny Filazantsara. Misaotra indrindra.

Publié par filazantsaramada

Feon'ny Filazantsara

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :