ANDRIAMANITRA MIASA SY MITENY

February 24, 2017

“Tsy misy mahalala tsara ny Ray, afa tsy ny Zanaka sy izay tian’ny Zanaka hanehoana Azy.” Matio 11:27

Andriamanitra manala ny voaly manarona. Fanakonana ny zavatra iray ny voaly. Andriamanitra te hiseho amintsika olombelona ka naniraka ny Zanany. Azo lazaina amin’ny teny hafa hoe: nanala ny voaly manarona tsy ahitantsika Azy Andriamanitra. Fa tamin’ny alalan’i Jesosy Kristy nanaiky ho tonga nofo no hahafantarantsika Azy, Jesosy Kristy izay fanambarantenan’ Andriamanitra nitondrany ny faniriany hamonjy antsika olombelona. Izay mahalala tsara ny Zanaka no mahalala Azy. Mifona amin’ny Ray isika raha tsy nahalala tsara ny Zanaka. Andeha isika hanetry tena ka handray ny fanambaran’ny Zanaka. Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.


FJKM Kristy Fiainana Bemasoandro

February 22, 2017

Fanolorana sertifika ireo mpianatra nahavita ny “Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI)”

Efa nanaomboka ny taona 2005 ny fiaraha-miasa teo amin’ny FJKM Kristy Fiainana Bemasoandro Itaosy, iandraiketan’Atoa Botofanjely Samuel, Mpitandrina tamin’ny alalan’ny FSMI. Koa ny Alahady 5 Febroary 2017 nandritra ny fotoam-pivavahana no nanolorana ny sertifikan’ireo mpianatra sivy mirahavavy nahavita ny fianarana ny Tenin’Andriamanitra. Nohararaotin’Atoa Jean Fidèle, mpiara-miasa an-tsitrapo FF moa io fotoana io nanentanana sy namporisihina ireo Kristiana hazoto hianatra ny Tenin’Andriamanitra

sary-insertion-fidele-jpeg
Atoa Botofanjely Samuel, Mpitandrina FJKM Bemasoandro Itaosy Sy Atoa Jean Fidèl, “Volontaire FF” no nizara ny Sertifika ho an’ireo Mpianatra 9

Famangiana Fiangonana: Chapelle Militaire Ampahibe

February 22, 2017

“Fa aina hoan’ny mahazo azy izy Ary fahasalamana ho an’ny nofony rehetra” Ohabolana 4:22

Amin’ny maha Chapelle Militaire azy dia maro amin’ireo miaramila sy ny vady aman-janany no mivavaka ao. Atoa R. David (Kolonely misotro ronono) izay manana andraikitra lehibe ao amin’ny Fiangonana dia tena resy lahatra tokoa fa laharam-pahamehana ho an’ny Fiangonana ny Fitoriana ny Filazantsara ary mikely aina fatratra ny amin’izany izy. Eo anatrehan’ny fizahan-toetra maro lalovan’ny tsirairay dia tsy te hitazona ho azy irery ireo zava-tsoa marobe noraisiny tamin’ny Tenin’Andriamanitra izy, koa dia niangavy ny solon-tenan’ny Feon’ny Filazantsara (FF) hanentana sy hamporisika ary hampahery ireo mpianatra katekomena, Kristiana hianatra ny Tenin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny “Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana” na ny “Cours Biblique par Correspondance” vokarin’ny FF ny Alahady 11 Desambra 2016. Efa nisy ireo namaly ny antso koa dia izy no “volontaire” FF ao amin’ny Chapelle Militaire izao. An-kafaliana tanteraka no hanompony Ilay naniraka azy.

the-military-chapel-ampahibe col-david-lhm-volunteer-and-lalao-lhm-staff
Chapelle Militaire Ampahibe R. David (Kolonely misotro ronono) “Volontaire FF” sy Rtoa Lalao no nitondra fanentanana mahakasika ny fianarana Soratra Masina karakarain’ny FF
? the-christians
Maro tamin’ireo Kristiana nanatrika no efa niroso sahady tamin’ny fianarana
“Cours Biblique par Correspondance”

HERIN’ANDRIAMANITRA HO FAMONJENA.

February 17, 2017

“Ny teny ny amin’ny hazo fijaliana dia fahadalana ho an’izay ho very, fa herin’Andriamanitra kosa amintsika ho vonjena.” I Korintiana 1:18

– Nofoanany ny tenany ka nanaiky Izy ho tonga tahaka antsika ary mbola nanaiky hanetry tena satria nanaiky nombohona tamin’ny hazo fijaliana.
– Inona no antony? Mba hitondra ny fahotantsika. Tsy mijanona eo amin’ny fitondrana ihany, fa manaisotra izany: Indro nyZanak’ondrin’Andriamanitra, izay manaisotra ny fahotan’izao tontolo izao.
* Ny ho very no mandray izany ho fahadalana.
* Ny ho vonjena kosa dia manaiky ny teny ny amin’ny hazo fijaliana.
Andeha isika hifona amin’i Jesosy ny amin’ny nanambaniantsika ny sorona lehibe nataony teo amin’ny hazo fijaliana.

Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.


Programan’asa fanasoavana

February 15, 2017

Fonja, Toby FLM Nenilava, Akany Avotra Faradofay

Enga anie isika mba hanana Baiboly sy Fihirana atolotra ireo voafonja maro be ka hahafahan’izy ireo mianatra ny Tenin’Andriamanitra. Ny Lehiben’ny Fonja Faradofay dia anisan’ireo niangavy ny Talen’ny Feon’ny Filazantsara (FF) ny hanolorana vary ireo voafonja miisa 100 ao an-toerana. Tanteraka soa aman-tsara ny volana Janoary 2017 teo izany, fotoana izay noararaotin’ny Feon’ny Filazantsara koa nanehoana tamin’ireo voafonja ny halehiben’ny Fitiavana sy ny fikarakaran’Andriamanitra azy ireo. Toy ireo voafonja dia nisaotra an’Andriamanitra sy nankasitraka ny FF koa Pastora Idéal Tozaka Mpitondra ny Fitandremana Toby FLM Nenilava Faradofay tamin’ny Tenin’Andriamanitra nentin’ireo mpiara-miasa ao amin’ny FF ho an’ireo olona nahatratra 600 tonga tao amin’ny Toby sy ny anjara vary nomena azy ireo. Ankoatr’izay, tsy diso anjara tamin’ny fanomezana vary koa ny akany Avotra izay mitaiza sy manabe ireo ankizy sahirana miisa 30 eo ho eo. Lehibe ny Tompontsika satria tsy mitrahatra ny mitsinjo sy mikarakara ny olony izy.

dsc_0489
Atoa Talen’ny FF, Andriamanjaka Daniel no nanolotra ny fanomezana
teo anatrehan’ireo Kristiana tao amin’ny Toby
20170113_100648 20170113_105603
Nizaràna vary ireo voafonja Nahazo ny anjarany koa ny tao amin’ny Akany

ANDRIAMANITRA MANAMASINA

February 9, 2017

“Hatry ny fony hianao tsy mbola noforoniko tany an-kibo no efa fantatro; ary fony hianao tsy mbola teraka no efa nohamasiniko.” Jeremia 1:5

Aza kivy hianao, fa raha mbola tsy noforonina tany ankibo dia efa fantatr’Andriamanitra, fantany ny manjo anao, fantany ny olana rehetra mahazo anao, fantany na dia ny fahorianao aza.Tsy miafina aminy ny fahalemenao sy ny tsy fahatanterahanao. Efa nifidy anao ny Tompo Jesosy. Koa matokia Azy. Isika no mivadibadika fa Izy tena mahatoky tokoa . Manavao ny Teniny aminao ny Tompo anio. Aza misalasala, miverena Aminy fa efa nanavotra anao Izy. Fony hianao tsy mbola teraka no efa nohamasiny. Na dia tamin’ny ota aza no notorotoronina anao, ary na dia efa nanota aza, dia ampy hanadio anao ny ràny. Jesosy hampahery anao.

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.


Fandefasana Film tamin’ireo ankizy eny Andoharanofotsy

February 9, 2017

Tao anatin’ny fankalazana ny Krismasy sy ho fitoriana ny Filazantsara tamin’ireo ankizy sahirana eny Andoharanofotsy, toerana fonenan’ny Atoa Louis, Talen’ny Programa eto amin’ny Feon’ny Filazantsara dia nandefa ilay sarimihetsika tantaran’i JESOSY araka ny Filazantsaran’i Lioka tamin’ireo ankizy ireo izy ny volana desambra 2016 lasa teo. Ankizy 79 no tonga nanatrika izany. Hita fa tena nahaliana azy ireo tokoa ny nahalala bebe kokoa ny fiainan’I Jesosy sy ny asam-pamonjena nataony. Nisy fifanakalozan-kevitra taorian’ny fandefasana ilay film ary tena nandray anjara mavitrika tamin’izany ireo ankizy ireo.

? dsc_0397
Nifanakalo hevitra niaraka tamin’Atoa Louis iteo ankizy
taorian’ny fandefasana Horonan-tsarimihetsika